Thank you, Mr. Trump!

Thank you, Mr. Trump!

Excellent news Mr. Donaldo! Your endless use of Mr. Twitter and taking calls from people you should absolutely not be taking calls from now, Norway is out of the Nobel freezer. I never doubted you. Well, maybe I did a little bit, but I will not again. If you can fix Syria and North Korea […]

Continue Reading

Norge og Kina – Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om Kina?

Norge og Kina – Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om Kina?

Price: FREE

Norsk økonomi er i omstilling etter et år med fallende oljepris og reduserte investeringer i oljerelatert industri.

Exports

Kina representerer den desidert største andelen av global BNP vekst og har gått forbi USA i økonomisk størrelse målt etter kjøpekraftsparitet. Som største forbruker av olje, gass og mange andre naturressurser er Kina blitt en av Norges økonomiske premissgivere. Det som skjer i Kina har utvilsomt store konsekvenser og ringvirkninger for norsk økonomi.
Undersøkelsen “Norge og Kina -Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om Kina?” antyder et norsk næringsliv som er bekymret over de ulemper som påføres norsk økonomi som følge av manglende politisk samarbeid med Kina.

Norway, fjord Download PDF
The Chris Rynning Radio Show, Podcast 3: Jan Ketil Arnulf, BI

The Chris Rynning Radio Show, Podcast 3: Jan Ketil Arnulf, BI

In this Podcast, Chris Rynning talks to Professor Jan Ketil Arnulf of BI Fudan MBA Program, the recent winner of Norwegian Link’s China Norway Academic Award. Chris and Professor Arnulf talk about linguistic differences between Germanic languages and a much more visual and contextual Chinese language. Professor Arnulf’s experiences from living, researching, teaching and working […]

Download on iTunes

Our Sponsors